Stalne razstave

Občasne razstave

Minule razstave

Prikaz izdelovanja suhe robe in lončarstva

Stalne razstave

V korak s časom

S pomočjo razdelitve v enajst panog je razstavljena sodobna produkcija suhe robe, ki je zasnovana na podlagi geografske označbe »Ribniška suha roba«. S to razstavo želi Rokodelski center spodbujati izdelavo kakovostnih, sodobno oblikovanih izdelkov z namenom večjega trženja izdelkov in promoviranja izdelovalcev. Ogledate si lahko tudi mojstrovine obdelanega lesa (lesena pokrivala, godala …) in izdelke tradicionalnega ribniškega lončarstva ter sodobne keramike. Ker ne gre za klasično muzejsko predstavitev, nas skozi razstavo spremljajo hudomušnosti Mihe Mateta.


PDF → Katalog "Suha roba in lončarstvo"/ Catalogue "Woodenware and pottery"